بخشنامه بانک هند در رابطه با تسویه روپیه ای معاملات تجارتی بین المللی

.

.

بخشنامه بانک مرکزی هند در حوزه تجارت بین المللی 

رزرو بانک هند (RBI) طی بخشنامه ای تدابیری را برای تسویه روپیه ای معاملات تجارتی بین المللی اعلام نمود.

رزرو بانک هند (RBI) طی بخشنامه مورخ ۱۱ جولای ۲۰۲۲ (۲۰ تیرماه سالجاری) تدابیری را برای تسویه روپیه ای معاملات تجارتی بین المللی اعلام نموده است.رزرو بانک هند طی بخشنامه اعلام کرده، به منظور ارتقای رشد جهانی با تاکید بر صادرات از هند و حمایت از علاقه روزافزون جامعه تجاری جهانی به استفاده از روپیه هند، آن بانک تصمیم گرفته ترتیباتی اضافی را برای صورتحساب، پرداخت و تسویه صادرات /  واردات در کشور هند ایجاد نماید. تصویب و صدور این بخشنامه موانع پیش روی روسیه برای تجارت با هند بر مبنای استفاده از ارزهای ملی (روپیه) را از میان برداشته و روند فروش نفت خام و گاز و فرآوردهای مربوطه از سوی روسیه و ارتقای واردات از بازار هند را تسهیل می نماید.  بر اساس مقررات فوق:- قبل از اجرای این مکانیسم، بانکهای مجاز باید تایید قبلی از اداره ارز خارجی رزرو بانک هند، واقع در دفتر مرکزی این بانک در بمبئی را دریافت نمایند. – چارچوب گسترده تراکنش های تجاری فرامرزی روپیه هند  (بر اساس قانون مدیریت ارز FEMA در سال ۱۹۹۹) به شرح ذیل است: الف: صورتحساب تمام صادرات و واردات تحت این ترتیبات به روپیه تعیین می‌شود.ب:  نرخ تسعیر بین ارز های دو کشور شریک تجاری در بازار تعیین می‌شود.ج- تسویه حساب: تسویه معاملات تجاری تحت این ترتیبات طبق روال مندرج در بند ۳ این بخشنامه به روپیه انجام می‌شود.- برای تسویه تراکنش های تجاری دو کشور، بانکهای مجاز در هند می‌توانند حسابهای ویژه Vostro را در بانکهای کارگزار کشور شریک تجاری باز کنند. – واردکنندگان هندی که واردات را از طریق این مکانیسم انجام می دهند، پرداخت آنها در قبال صورتحساب های عرضه کالا یا خدمات  از فروشنده/ تامین کننده خارج از کشور، از محل روپیه واریزی به حساب Vostro بانکهای کارگزار کشور شریک انجام می‌شود.

– صادر کنندگان هندی که صادرات کالا و خدمات را از طریق مکانیسم فوق انجام می دهند، درآمد حاصل از صادرات را به روپیه به حساب ویژه Vostro در بانک کارگزار کشور شریک پرداخت می‌کنند.

فایل اصلی بخشنامه بانک مرکزی هند
منابع خبر:

https://www.rbi.org.in
https://economic.mfa.ir

.

.

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.